blog اصطلاحات طراحی و چاپ و طراحان حروف و تصویرگران معروف - شرکت تبلیغاتی اصفهان پرسفید

اصطلاحات طراحی و چاپ 3

  • تاریخ نشر : آبان ۱۰, ۱۴۰۰
  • نویسنده : آژانس تبلیغاتی پرسفید
اصطلاحات طراحی و چاپ

در این مقاله تقریبا 70 تا موضوعی از اصطلاحات طراحی و چاپ و طراحان حروف و تصویرگران معروف توضیح داده است.

به این مطلب سر بزنید: اصطلاحات مهم طراحی و چاپ 1

مهمترین اصطلاحات طراحی و چاپ

ساختگرایی

جنبش هنری پیشروی روسی که کمی پیش از انقلاب بلشویکی 1917 شکل گرفت. این گروه هنرمندان در تلاش برای تعریف مجدد نقش هنرمند و مشارکت در «ساخت» دولت کمونیستی جدید، مفهوم «هنر برای هنر» را که تحکیم بخش سوپره ماتیسم بود به کنار نهادند و تلاش خود را معطوف به فعالیت‌های مفید اجتماعی همچون طراحی صنعتی، گرافیک، تئاتر، عکاسی و فیلم کردند.

گنجینة بصری غیر تصویری این جنبش که تحت رهبری ولادیمیر تاتلین (1885-1953) الکساندر رودچنکو و ال لیسیتزکی بود، عمدتا” بر شکل‌های با رنگ روشن، معمولا” از جنس موادی چون شیشه، ورق فلز و مقوا متکی بود. رودچنکو و لیسیتزکی که خود را ملزم به ارائه آثارشان در منظر عموم و خیابان‌ها می‌دیدند، روش‌های کلاژ، عکاسی، فتومونتاژ، طراحی حروف درشت و روش‌های جدید چاپ را در خدمت گرفتند. کیفیت بیانی طراحی حروف ساختگرا، باتکا به حروف بدون سریف به این تحول نوعی هویت متمایز بخشید.

نظریات ساختگرایی تأثیر پر نفوذی بر ویژگی‌های آموزشی باهاوس نهاد، و سرانجام از طریق آثار منتشره، نمایشگاه‌ها و ملاقات‌های مختلف در سرتاسر اروپا گسترش یافت طی اوایل دهة 1920 دولت سوسیالیستی ارتباط فزاینده ای با جنبش یافت و بر نیاز به هنر تصویری در خدمت دولت تأکید نهاد.

سایکودلیا، عالم اوهام

یکی از جنبش‌های هنر و طراحی که در ساحل غربی آمریکا طی ناآرامی‌های اجتماعی اواسط دهه 1960 ظهور یافت. تصاویر سایکودلیا که با موسیقی راک و سبک زندگی «هیپی» ارتباط داشت، تلاشی در جهت بازنمایی حس بصری حاصل از استعمال مواد مخدر، همچون LSD بود.

در طراحی پوستر جلد مجلات و صفحات موسیقی از تصاویر دگر شکلی شده و حروف ناخوانا، غالبا” با رنگ‌های زننده استفاده می‌شد از برخی تمهیدات سبک پردازانة مربوط به آرت نوو، اوب آرت، و پاپ آرت، البته به صورت بی ریشه فراوان استفاده شد. تا اوایل دهة 1970، سایکودلیا به بخش بصری مهمی از فرهنگ جوانان در سرتاسر ایالات متحده و اروپا بدل شد. بسیاری از طراحان اصیل این جنبش، خود آموخته بودند. که از آن میان طراحان آمریکایی وز ویلسون، ویکتور موسکوسو و پیتر ماکس قابل ذکرند.

سوررئالیسم

جنبش هنریی که در سال 1924 به همت آندره برتون (1896-1966) در پاریس شکل گرفت. سوررئالیسم که متعاقب جنبش دادا ظهور یافت، به چالش با مفاهیم پذیرفته شدة معمول و منطقی پرداخت.

سورئالیست‌ها که به قابلیت‌های تخیلی رویاها و ناخودآگاهی علاقمند بودند، عمدتا” به نظریه‌های روانکاویی زیگموند فروید تمسک می‌جستند. تصویرپردازی سوررئالیستی، کاملا” متنوع بود و شامل فرم‌های اندام وار مورد علاقة خوان میرو و هانس آرپ، تلفیق تصاویر رویایی که با دقت تمام در آثار سالوادور دالی و رنه مگریت اجرا شده بود، طرح‌های کلاژ ماکس ارنست و عکس‌های بیادماندنی من ری بود.

قوت و قدرت تفکر سورئالیستی تأثیر مثبت و رهایی بخشی بر هنرمندان و نویسندگان داشت؛ خیال پردازی و ظرافت طبع آن در بسیاری از آگهی‌های تبلیغاتی جلد کتاب، جلد کاست و فیلم‌های نقاشی متحرک آنان مشهود است.

کوبیسم

جنبش هنری که حدودا” بین سال‌های 1906 و 1909 در فرانسه ظهور یافت. این جنبش که به ابتکار پابلوپیکاسو و ژرژبراک نسج یافت، بر نظریات و آثار متأخر پل سزان مبتنی بود. «کوبیسم تحلیلی (1909-1912) با کنار نهادن پرسپکتیو قراردادی، تلاش داشت تا به جای نمایش سطحی و دو بعدی شئی جوانب چند بعدی آن را آشکار سازد. با تقلیل رنگ و به کارگیری شیوة کلاژ بر «ایدة» موضوع تأکید نهادند. کوبیسم «ترکیبی» (1912-1914) مجددا” به رنگ، بافت و کیفیات بساوایی علاقه نشان داد.

کاربرد حروفچینی موقت و استفاده از پاره‌های کاغذ روزنامه برای کشف رابطة بین توهم و واقعیت موجب خلق زبان بصری جدیدی شد که از آن هنگام مورد استفادة بسیاری از طراحان و تصویرگران قرار گرفته است.

ورتی سیسم

جنبش هنری بریتانیایی، که در سال 1914 به همت ویندهام لوئیس (1882-1957) شکل گرفت و کیفیات ترکیب بندی پویای کوبیسم و فوتوریسم را در هم ادغام کرد. لوئیس ویراستاری نشریة جنجال آفرین جنبش به نام بلاست را بر عهده داشت. تصویرسازی‌ها و طراحی حروف ورتی سیسم عامدا” بی ثبات، با تضادهای تند و خطوط مضرس و دندانه دار مبتنی بر خطوط وتری متقاطع بود. افول جنبش مصادف بود با پایان جنگ جهانی اول.

سبک چاپ بوک

نوعی سبک طراحی گرافیک آمریکایی مربوط به اواخر دهه 1890 که پیوند نزدیکی با آثار ویل برادلی داشت. وی تلاش داشت تا قوت و انسجام آثار چاپی مستعمره نشینان را مجددا” احیاء کند. از جمله مشخصة این نوع چاپ‌ها کاربرد حروف کاسلون قدیم، باسمه‌های چوبی ابتدایی و ساده، فضای عریضی بین حروف، و به ویژه اجتناب از تزئینات مفرط بود.

سبک خانگی، شیوه نامه داخلی

اصطلاحی برای توصیف مجموعه قوانینی که موسسات برای ایجاد و برقراری یک جلوه خاص بصری در فعالیت‌های ویژة خود به کار می‌گیرند. حال اصطلاح فراگیرتر و مفهوم‌تر هویت سازمانی جایگزین آن شده است. گاه برای توصیف مجموعه قوانین طراحی حروف و حروف چینی مثلا” قوانین هارت به کارمی رود.

سبک سوئیسی

نگاه کنید به سبک طراحی حروف بین المللی و طراحی حروف سوئیس.

بخوانید: اصطلاحات مهم طراحی و چاپ 2

سبک طراحی حروف بین المللی

نوعی سبک طراحی حروف نظام مند و منطقی که به «سبک سوئیسی» هم معروف است و پس از جنگ جهانی دوم در سوئیس شکل گرفت. این سبک که بر نوآوری‌های مربوط به ساختگرایی، داستیل، باهاوس و طراحی حروف نوین دهة 1930 مبتنی بود تلاش داشت تا اطلاعات پیچیده را در قالبی ساختار یافته و منسجم ارائه دهد.

ارنست کیلر، تئوبالمر، ماکس بیل و ماکس هربر عمده‌ترین افراد تأثیرگذار در شکل گیری این سبک بودند. در این سبک که اساسا” برگرید مبتنی است، از حروف چاپی بدون سریف (مثلا” هلوتیکا) و ستون‌های باریک متن با حروفچینی چپ چین، و همچنین به جای طرح‌ها و ترسیمات دستی از عکس استفاده می‌شود.

دامنة گسترش این سبک طی دهه‌های 1960 و 1970 با شخصیت‌های برجسته ای چون امیل رودر، آرمین هوفمان و یوزف مولر بروکمان که آن را به سطح بالاتری از پیچیدگی ارتقاع دادند، گسترش بیشتری یافت. مدرسة هنر و صنایع دستی زوریخ و باسل در معرفی یک رویکرد عینی و نظام مند حل مشکل به نسل‌های بعدی طراحان نقش مهمی داشتند.

انتشار مجلة سوئیسی طراحی گرافیک نوین در سال 1959 زمینة مستعدی برای رهبران پیشروی این سبک فراهم ساخت تا به باروری و اشاعة فلسفة خود بپردازند. در اواخر دهه 1970 سبک طراحی بین المللی به طور فزاینده ای با سبک سازمانی طراحی، به ویژه در ایالات متحده تشخص یافت.

ویژگی قابل پیش بینی بصری این سبک از سوی برخی از طراحان سوئیسی و آمریکایی از جمله ولفگانگ وینگارت در باسل، اودرمات و تیسی در زوریخ و آپریل گریمان در کالیفرنیا به چالش خوانده شد. سرزندگی و تازه گی این نوآوری‌های پست مدرنیستی گویای آن است که نسخه‌های تغییر شکل یافته و اصلاح شده سبک طراحی حروف بین المللی در آینده نیز همچنان کار آمد خواهد بود.

پست مدرنیسم

جنبش هنری که در اواسط دهه 1960 به عنوان واکنشی اعتراضی دنباله اش خراب حذف شده است .

اشتغال ذهنی مدرنیسم به پیشرفت را کنار نهادند و اصول بنیادین نظم و انظباط را که مورد حمایت باهاوس و پیروانشبود به چالش گرفتند.

شالودة اعتقاد منطقی سبک بین المللی طراحی حروف در سوئیس این بود که «فرم تابع کارکرد» است، اما در دهة 1960 نسل جدیدی از طراحان گرافیک سوئیس تلاش داشتند تا محدودیت هان این سبک کاملا” نظام مند و قابل پیش بینی را به چالش بگیرند. پیشقراول این جنبش شرکت اودرمات و تیسی در زوریخ و ولفگانگ وینگارت در باسل بود. از اوایل دهه 1970 تأثیر و نفوذ وینگارت به عنوان معلم در ایالات متحده فزونی یافت، به ویژه با کنار نهادن طراحان حروف «دگماتیکی» مانند چیکولد، رودر و گشنر به یک اندازه تحسین و مشاجرات را برانگیخت.

رویکرد التقاطی و آنارشی وی – که به عنوان «موج نو» نیز معروف است – با خردگرایی که غالبا” فدای بیان حسی شده بود، توسط دانشجویان پیشین باسل همچون دانیل فریدمان، آپریل گریمان و اینگه دروکری در ایالات متحده اشاعه و ترویج شد. تأکید مجدد بر شهود و قابلیت‌های بالقوة طراحی حروف در بریتانیا توسط نویل برودی، در هلند توسط آتلیة دومبار و در اسپانیا توسط خاویر ماریسکال و پرت تبلیغ می‌شد.

اگر چه پست مدرنیسم بعدها بیشتر به عنوان یک «سبک» به کار رفت تا جایگزینی برای جریان رایج طراحی، با این حال شاخصی را برای تحولات آیندة طراحی گرافیک فراهم ساخت. تأثیر جنبش پست مدرن در گسترش طیف منابع تاریخی قابل دسترسی برای طراحان و نیز به خدمت گرفتن فناوری‌های نوین، عامل رهایی بخش و مثبت شمرده می‌شود.

فوتوریسم

جنبش هنری انقلابی در سال 1909 با رهبری نویسنده و شاعر ایتالیایی فیلیپو توماسو مارینتی. در آغاز به عنوان یک جنبش ادبی ظهور یافت و بعدها تمامی حوزه‌های هنری را از جمله نقاشی، مجسمه سازی، موسیقی و معماری را در برگرفت. اولین بیانیة فورتوریستی در روزنامة فرانسوی فیگارو در 20 فوریه 1909 منتشر شد، که در آن نوعی تلفیق ناهمگون از ملی گرایی، نظامی گری ایتالیایی و «مذهب جدید سرعت» که شاخص آن اتومبیل و هواپیما بود ترویج می‌شد. از جمله اشخاص متمایز این جنبش امبرتو بوتچونی، جامکو بالا و جینو سورینی بودند.

فوتوریسم مشوق ظهور «شاعر / طراح حروف» بود، با سنت‌های متداول و معمول چاپ متن و صفحه آرایی به مخالفت برخاست. پیشروان شعر مجسم عناصر حروف و کلاژ را به صورتی پویا برای خلق «شعر – تصویر»‌های خود به خدمت گرفتند. بعد از 1915 تأثیر فوتوریسم به عنوان نیرویی در جهت تحول و دگرگونی رو به افول نهاد.

آیدیا

مجلة دو ماهانة ژاپنی، و معرف بهترین آثار تبلیغاتی بین المللی. این مجله که نخست در سال 1953 منتشر شد، در معرفی طراحان برجستة خارجی به ژاپن و نیز معرفی بهتر طراحان ژاپنی در سرتاسر دنیا نقش مؤثری داشته است. مجلة آیدیا شماره‌های ویژه ای برای معرفی آثار منتخب کشورها، گروه‌ها و افراد منتشر می‌سازد.

پان

نام مجله ای فرهنگی که در برلین منتشر می‌شد، و مروج سبک نوظهور آرت نوو (یوگندشتیل) در آلمان بود. اولین هیأت تحریریة آن یولیوس مایر گراف تاریخشناس هنر و اتو یولیوس بایربام شاعر بودند که پس از سه شماره در بحبوحة مخالفت هایی که با تلاششان در جهت چاپ پوستری از هنری تولوزلوترک پدید آمد، کنار گرفتند. طراحان یوگندشتیل که با مجله همکاری داشتند عبارت بودند از یوزف ساتلر، اتو اکمان، و پیتر برنس. این مجله تا بیست شماره منتشر شد و مقالاتی از اوبری بردسلی و هنری ون دو ولد را به چاپ رساند. نشان مجله، که سریک پان را نشان می‌داد، اثر فرانز ون استاک، چاپگر و تصویرگر بود.

تایپو گرافیکا (مجله 1949-1967)

مجله طراحی حروف بریتانیایی که هربرت اسپنسر تأسیس و سردبیری کرد. این مجله که بسیار خوب طراحی شده بود، ارزیابی آگاهانه و همدلانه ای از آثار طراحان حروف «مدرن» اروپایی ارائه می‌داد.

دیزاین

مجلة بریتانیایی که از سوی شورای طراحی صنعتی (حال شورای طراحی) در سال 1949 در لندن منتشر شد. در این مجله که آثار گرافیکی و طراحی محصول را ارائه می‌دهد، مطالب مفیدی در زمینة تحولات ملی و بین المللی طراحی در اختیار صنایع بریتانیا قرار   می‌دهد. عنوان مجله را رکن گارلند، مدیر هنری مجله در سال 1962 جعل کرد.

سالنامة پنروز (1895-1982)

از نشریات بریتانیایی که به بررسی طراحی برای چاپ و تحولات در فناوری چاپ می‌پردازد، در آغاز با نام سالنمای حرفة چاپ – سالانة پنروز منتشر شد. هدف این مجله، تحت نخستین ویراستار خود، ویلیام گمبل، که مدیر شرکت چاپ «پنروز و شرکاء» بود، تلاش برای ترویج و تبلیغ روش‌های جدید حکاکی بود.

در سال 1933 فیشندن جانشین گمبل شد. و موفق به جلب همکاری پل ناش، هربرت رید و جان بجمان، نیکولاس پوزنر و لاسلو موهولی ناگی شد. طی اواخر دهه 1930 یان چیکولد و فرانسیس مینل مسئولیت طراحی جلدهای آن را بر عهده داشتند. ویراستاران بعدی آن عبارت بودند از آلن دلافونز و هربرت اسپنسر.

این مقاله مهم را مطالعه کنید: اصطلاحات مهم در طراحی و چاپ 4

ساووی (مجله)

مجلة فصلنامه مصور که لئونارد اسمیتر در ژانویه 1896 در لندن تأسیس کرد. اوبری بردسلی ویراستار هنری آن بود. نخستین شماره حاوی مطالبی از جورج برنارد او و بردسلی بود ( که طرح‌های ترسیمی برای رمان خود زیر تپه ارائه کرده بود. دومین شمارة مجله تصاویر تزئینی عالی وی را برای کتاب ریسمان خوشبختی منتشرکرد. این مجله که بیشتر برای جلدهای صورتی و سیاه خود شهرت دارد طی هشت شماره حیات خود به استانداردهای عالی تصویرسازی مقالات دست یافت.

فلورون (1923-1930)

مجله طراحی حروف بریتانیایی که از سال 1923 تا 1925 الیورسیمون و از آن پس استنلی موریسسون آن را ویراستاری کردند. اگرچه مجله فلورون در احیاء طراحی حروف بریتانیایی در فاصلة بین دو جنگ نقش عمده ای داشت ولی اساسا” تأثیری محافظه کارانه داشت، و نسبت به تحولات طراحی حروف پیشرو در اروپا بی اعتنا بود.

فورچن

نام ماهنامة صنایع و علوم تجاری آمریکا که در سال 1930 توسط هنری لوس ناش تأسیس شد و برای ارائه استانداردهای شاخص طراحی مجله شهرت یافت. این مجله طی بیش از 40 سال فعالیت که با مدیریت هنری مبتکرانة توماس کلی لاند آغاز شد، اطلاعات فنی پیچیده را در قالبی سهل الوصل و با تصاویری زیبا ارائه می‌داد. از جمله مدیران هنری مهاجر اروپایی که اصول طراحی مدرنیسم را در مجله فورچن به کار گرفتند، ویل بورتین (از 1945 تا 1949) ، لئولیونی (از 1949 تا 1962)، و والتر آلنر (از سال 1962 تا 1974) بودند. معمولا” برای طراحی جلد و تصویرسازی مجله به کسانی چون فرنان لژه، هربرت ماتر، لادیسلاو سوتنار، هربرت بایر، گئورگ کپس و لستر بل سفارش داده می‌شد.

گرافیس

مجلة طراحی سه زبانه که نخستین بار توسط والتر هردیگ در سال 1944 درسوئیس منتشر شد. این مجله عمدتا” به معرفی دستاوردهای چشمگیر و بارز هنرهای کاربردی به طور عام و طراحی گرافیک به طور خاص می‌پردازد. این مجله با دفاتر تحریریة خود در نیویورک و زوریخ، نقش مهم و تأثیرگذاری در ترویج تحولات پیشرو و پرورش قابلیت‌های جدید طراحی ایفا کرده است.

گیبروشس گرافیک

نام مجله طراحی گرافیک که نخست در سال 925 در آلمان منتشر شد و جایگزین مجلة ماهانه داس پلاکت بود که مبلغ هنر طراحی پوستر آلمان محسوب می‌شود مقالات مجله که طیف گسترده و متنوعی را در بر می‌گیرد، در باب تحولات رایج در طراحی گرافیک، تصویر سازی و تبلیغات بود. در سال 1972 نام آن به Novum Gebrauchsgrphik تغییر یافت.

مجله پوستر (مجله، 1898-1901)

مجلة کوتاه عمری که در لندن منتشر می‌شد و به مرور و بررسی بهترین آثار طراحی پوستر جهان از جمله آثار آلفونس موشا، ویل برادلی و جون هازال می‌پرداخت. این مجله زمانی که علاقه به جمع آوری پوستر در انگلستان به اوج رسید منتشر شد، و بعدا” به مالکیت مجله ارت کلکتور درآمد.

نیوگرافیک دیزاین (1958-65)

مجلة طراحی گرافیک پیشرو که در سوئیس منتشر می‌شد. مجله توسط چهار طراح مقیم زوریخ ریچارد لوس (متولد 1902) یوزف مولر بروکمان و کارلو ویواری ویراستاری می‌شد. این مجله که مقالاتی در زمینة طراحی نماد، پوستر، نمایشگاه و طراحی حروف ارائه می‌داد، نقشی اساسسی در صورت بندی و اشاعة اصول سبک بین المللی طراحی حروف  داشت. مجله به صورت گرید چهار ستونة قابل انعطافی طراحی شده بود که خود نمود بارزی از خصایص بصری ویژة مجله بود، نیوگرافیک دیزاین به سه زبان انگلیسی، آلمانی و فرانسوی منتشر می‌شد.

ووگ

مجلة مد لباس بین المللی،که به دلیل ارائه نمونه‌های شاخص طراحی مقالات شهرت دارد. مجلة آمریکایی ووگ در اوایل دهة 1890 تأسیس شد ولی فقط پس از ان که در سال 1909 به مالکیت کنده ناست ناشر در آمد، اهمیت خود  را بدست آورد.

مجلة بریتانیایی ووگ در سال 1916 تأسیس شد و سپس نسخة فرانسوی آن در سال 1920 منتشر شد. طرح جلدهای ووگ آمریکایی پایبندی مجله را به تحولات معاصر در هنر اروپا (مثلا” آرت دکو، سوررئالیسم) آشکار می‌سازد. تصویر سازی‌های جورجز لیپاپ، ادوارد و بنیتو بازتاب عصر جاز دهه 1920 بودند.

طی دهه 1930 سبک گرافیکی صریح اریک (کارل اریکسون) که تأثیر تعیین کننده ای به جا نهاد، با شکوه تمام هیجانات سدة پرآشوب را انتقال می‌داد.

پس از جنگ جهانی دوم به طور روزافزون از عکس‌های رنگی برای جلد و رپرتاژهای مد لباس استفاده شد. از جمله برجسته‌ترین مدیران هنری که با ووگ همکاری داشتند می‌توان محمد فهمی آقا، هربرت بایر، الکساندر لیبرمان و سیپ پینلز را نام برد.

هارپرز بازار

مجلة ماهانه زنان، که در سال 1867 توسط هارپر و برادران در نیویورک تأسیس شد و در سال 1913 به شرکت هرست فروخته شد. این مجله به دلیل طراحی نوآورانه مقالات که حاصل استخدام با استعدادترین طراحان و عکاسان بود، شهرت بسیار کسب کرد.

بین سال‌های 1924 و 1937، ارته منحصرا” برای طراحی مجله و تصویرسازی مدل لباس به خدمت گرافته شد. از سال 1934 تا 1958 مدیریت هنری آن را آلکسی برودویچ برعهده داشت و سپس تا سال 1961 هنری وولف جانشین وی شد. طی این دوره مجله قواعد و قراردادهای رایج عکاسی، طراحی حروف و صفحه آرایی را در هم ریخت.

تـصـویـر گـران

اصطلاحات طراحی و تصویرگران

بلیچمان (متولد 1930)

تصویرگر و طراح انیمیشن امریکایی متولد بروکلین، نیویورک. وی که فردی خود آموخته بود در سال 1952 در رشتة تاریخ از کالج اوبرلینن اوهایو، فارغ التحصیل شد. در سال 1952 زمانی که طرح‌های خطی چشمگیر و متمایز وی به طور گسترده در مجلات، کتاب ها، آگهی‌های تبلیغی، دیوار نگاره ها، فیلم‌های نقاشی متحرک و آگهی‌های تلویزیونی ظاهر می‌شدند، کتاب «تردستی بانوی ما» را منتشر کرد.

کارهای مطبوعاتی وی برای نشریات Esquire، تایم و نیویورک تایمز، به وضح گویای توانایی او در ارائه مسائل پیچیدة اجتماعی در قالب تصاویر و طرح‌های بیادماندنی است. وی سه دیوار نگاره را برای سالن ایالات متحده در نمایشگاه بین المللی اکسپو 67 در مونترال و نیز دنباله اش خراب حذف شده است .

کتابی را برای انتقال مفهوم به کار می‌برد، مثلا” در فیلم 1978 خود به نام در میهمان خانه اتاق نیست.

وی از سال 1987 کارگردان استودیو فیلمسازی انیمیشن «انیک تانک» در نیویورک بود، در سال 1984 برای «دستاوردهای چشمگیر شخصی خود در برنامه‌های انیمیشنی» موفق به دریافت جایزة Emm شد نبوغ بلیچممان در ترکیب استعداد قصه گویی طنزآمیز با نوعی سبک گرافیکی منحصر به فرد، کاملا” متمایز و چشمگیر بود. کتاب پشت خطاها (1980) گزارش خود گفتة بلیچمان از حرفه اش تا آن زمان است.

پاریش، ماکسفیلد (1870،1966)

تصویرگر مجله و کتاب، طراح پوستر و آگهی تبلیغاتی، و نقاش اهل امریکا. وی از سال 1895 که اولین سفارش برای طراحی جلد مجلة هارپرز بازار را دریافت کرد، فعالیت حرفه ای خود را آغاز کرد. دنیاهای رویایی پرتنوعی که وی با وسواس تمام تصویرسازی کرد شامل مناظر آرمانی و تلطیف شده و سرزمین خیالی کمیک داستان‌های کودکانه اش بود. وی خیلی زود شهرت فراوانی کسب کرد و با تمامی مجلات بزرگ امریکایی همکاری داشت. در سال 1930 با هفته نامة کولیر ویکلی یک قرارداد انحصاری بست، و طی هفت سال پس از آن، برخی از بهترین تصویرسازی‌های خود را پدید آورد. از جمله آثار تبلیغی وی «پسر هلندی» بود که با محصولات کلگیت مترادف شد.

برخیی دیگر از سفارش دهندگان وی عبارت بودند از شرکت شکلات سازی کرانز و شرکت فیسک تایرز.

بین سال‌های 1918 و 1934 برای شرکت ادیسون مزدا تقویم تهیه کرد: این تقویم‌ها که سالانه با تیراژ بسیار بالا چاپ می‌شد، شهرت وی را در آمریکا به همراه آورد. در سال‌های بعد مجددا” به مناظر نقاشی برای آثار چاپی رو آورد. وی هر ساله یک منظره برای براون و بیگلو ناشران تقویم و کارت تبریک طراحی کرد که بعدا” در تقویم 1936 – 1962 آنها مجددا” به چاپ رسید.

پایل، هووارد (1853-1911)

تصویرگر، نویسنده و معلم پرنفوذ و پر کار اهل آمریکا، که به عنوان در تصویر سازی آمریکا معروف شد. وی نماینده پیشروی نوعی مکتب تصویرسازی بود که بعدا” به عنوان مکتب «براندی واین» شهرت یافت.

بازنمایی‌های رومانتیک وی از میراث اروپایی و آفریقایی و زندگی مستعمراتی آمریکایی تأثیر عمده ای بر نسل جوان‌تر تصویرگرانی نهاد که بسیاری از آنان در کالج هنر خصوصی وی در ویلمینگتون، دلاوار (1900) تحصیل کرده بودند.

وی هزاران تصویر برای نشریاتی چون ماهنامة اسکریبنر، هفتة نامة هارپرز، ماهنامة هارپرز، و هارپرز بازار تهیه کرد. به علاوه بیش از صدها کتاب را تصویر سازی کرد و حدود بیست و چهار داستان خود را عمدتا” برای کودکان تألیف و تصویرسازی کرد. برخی از کتاب‌های وی، از جمله نخستین کتاب وی، ماجراهای شیرین رابین هود (1883) بیش از یک قرن است که به چاپ می‌رسد.

راک ول، نورمن (1894 – 1978)

در نیویورک به دنیا آمد. و مشهورترین تصویرگر آمریکایی سدة بیستم محسوب می‌شود. در فرهنگستان ملی و سپس در اتحادیة دانشجویان هنری نیویورک آموزش دید. شهرت وی عمدتا” به دلیل ارائه مناظر آرمانی از شهرهای کوچک آمریکایی است. وی طی کار در مجله ساتردی ایونینگ پست، که بالغ بر 322 جلد بین سال‌های 1916 تا 1963 را نقاشی کرد، شهرت فراوان کسب کرد. تصاویر وی در دیگر مجلات پیشرو از جمله لایف، کولیر و لوک نیز به چاپ رسید.

طی جنگ جهانی دوم، دولت ایالات متحده از تصاویر نوآورانة وی برای پوسترهایی در حمایت از تلاش‌های نظامی آمریکا بهره برد. وی که صنعتگری استاد بود، توانایی منحصر بفردش برای ارائه بیان بصری «رویای آمریکایی» در بسیاری از مبارزات تبلیغاتی بزرگ و در مجموعه تقویم‌های پرطرفدار و پرتیراژ انتشارات «برون اندبیگلو» مورد استفاده قرار گرفت. در سال 1960 خود زندگینامه اش را با عنوان ماجراهای من به عنوان یک تصویرگر منتشر ساخت.

راویلیوس، اریک (1903-1942)

هنرمند، طراح و تصویرگر، در لندن به دنیا آمد، در مدرسة هنر استبورن و سپس در سالل‌های 1922 تا 1925 در کالج سلطنتی هنر لندن آموزش دید. وی به عنوان حکاک چوب، این حرفه را در پیش از جنگ جهانی دوم مجددا” احیاء و شهرت فراوانی کسب کرد.

وی از آثار پل ناش تأثیر پذیرفت و معاصر و دوست ادوارد بادون بود. در تصویرگری کتاب و مجله شهرت یافت و تصاویر چاپ چوبی و لیتوگرافی‌های رنگی زیبا و ظریفی را برای انتشارات گلدن کوکرل، انتشارات «نانساچ» ، انتشارات «کورون»، رادیو تایمز و ادارة حمل و نقل لندن تهیه کرد. اولین سفارش حکاکی چوبی عمدة وی برای کتاب شب دوازدهم اثر شکسپیر بود که در انتشارات «گلدن کوکرل» چاپ و منتشر شد.

وی طراحی مسلط با قریحه ای ذاتی برای تزئینات بود، همچنین در زمینة طراحی مبلمان، شیشه، پارچه، کاغذ دیواری و سرامیک نیز به کار پرداخت. از اواسط دهه 1930 با ووج وودکار کرد و مجموعه ای از طرح‌های نفیس را برای آثار سرامیکی تهیه کرد که تا اواخر دهة 1950 همچنان تولید می‌شد. در سال 1940، به عنوان هنرمند جنگ فرا خوانده شد و در حین خدمت در آیلند کشته شد.

رولینگ، مارته (متولد 1939)

هنرمند، تصویرگر و طراح اهل هلند، در فرهنگستان هنرهای زیبای آمستردام که پدرش در آنجا مدرس بود، آموزش دید (1956-1962). آثار طراحی وی طیف گسترده ای از مجسمه‌های عظیم برای ساختمان‌های عمومی و خصوصی، تا طراحی تمبر پستی برای شرکت پست و تلگراف و تلفن هلند (PTT)، جلد صفحات موسیقی برای «فیلیپس / فونتانا» پوستر، جلد کتاب تصویرگری مجلات مد لباس، گرافیک ویدیوئی و طراحی برای تئاتر را در بر می‌گیرد.

وی در آثار خود از مواد بسیار متنوعی همچون شیشه، پلاستیک، چوپ، بتون، فلز، پارچه رنگ و عکس استفاده می‌کند. از سال 1959 چندین نمایشگاه انفرادی و جمعی را به همراه هنرمندانی چون پیکاسو، لیکتنشتین و وارهول برپاکرد. وی از اعضاء AGI است.

شان، بن (1898-1969)

هنرمند، تصویرگر و طراح حروف. در لیتوگرافی و در خانواده ای یهودی به دنیا آمد. در سال 1906 به نیویورک رفت و در زمینة لیتوگرافی آموزش دید (1913-1917) . پس از آن به اروپا سفر کرد و مجددا” به نیویورک بازگشت تا به عنوان چاپگر تجاری به کار بپردازد.

این مطلب را بخوانید: سرویس ، نگهداری و تعمیر دستگاه چاپ بنر و فلکس

(تا 1930) عقاید سیاسی بنیاد گرای وی فعالیت‌های هنری اش را قوت بخشیده بود، نقاشی‌ها و طرح‌های وی که طیف گسترده ای از هنرهای زیبا تا هنرهای کاربردی را در بر می‌گرفت، غالبا” اعتراضی بود به نابرابری‌های سیاسی و اقتصادی در امریکا. وی در سال 1942 دو پوستر تمام رنگ برای ادارة اطلاعات جنگ ایالات متحده تهیه کرد.

فرانسوا، آندره (متولد 1915)

تصویرگر و طراح کاریکاتور اهل فرانسه، در رومانی به دنیا آمد و در بوداپست تحصیل کرد و بین سال‌های 1935-1936 به همراه کاساندره در پاریسس به تحصیل پرداخت. وی از تصویرگران نوآور و پرکار طی حدود پنج دهه محسوب می‌شود.

شهرت وی به دلیل طراحی پوستر و جلد برای مجلات بین المللی همچون گرافیس، پانچ و نیویورکر است. وی همچنین کتاب‌های بیشماری و از جمله چندین کتاب برای کودکان تصویرسازی کرده است.

وی که فردی جامعه الاطراف بود و در زمینة نقاشی و مجسمه سازی کار می‌کرد، فعالیتش را به طراحی صحنة تئاتر گسترش داد و طی اواخر دهه 1950 و اوائل دهه 1960 برای بسیاریی از کارگردانان پیشرو صحنة تئاتر طراحی کرد. نمایشگاه‌های مختلفی از آثارش در سرتاسر دنیا به نمایش درآمد. وی به عنوان RDI افتخاری برگزیده شد و در سال 1977 دکترای افتخاری کالج سلطنتی هنر لندن را دریافت کرد. بسیاری از دستاوردهای گرافیکی وی در کتاب آندره فرانسوا (1986) به چاپ رسیده است.

فریدمان، بارنت (190-1958)

تصویرگر و طراح اهل بریتانیا که برای سفارش دهندگانی چون شرکت حمل و نقل لندن، شرکت شل، ادارة پست دولتی و «فابراندفابر» پوستر و جلد کتاب طراحی کرد. طی اوایل دهة 1930 نقش به سزایی در احیاء و ترویج لیتوگرافی رنگی به عنوان واسطه ای برای تصویرسازی کتاب داشت.

برخی از موفق‌ترین آثار وی برای باشگاه «لمیتدادیشن» نیویورک انجام شد از جمله کتاب‌های جنگ و صلح(1938) و آناکارنینا(1951). تمبر کلاسیک وی در بزرگداشت سالگرد جورج پنجم در سال 1935 از سوی تمبر شناسان عموم مردم با استقبال یکسان مواجه شد. وی طی جنگ جهانی دوم (به همراه ادوارد باودن و ادوارد اردیزون) از جمله هنرمندان در خدمت جنگ بود.

فریزر، کلودلوت ( 1890-921)

تصویرگر و طراح تئاتر اهل بریتانیا. در مدرسة هنر وست مینستر لندن تحت نظر والتر سیکرت به فراگیری هنر مشغول شد. پیش از جنگ جهانی اول یک مجموعه «چاپ بوک» با رنگ دستی را تهیه کرد.

پس از آن که از خدمت در ارتش معاف شد (1916) با تهیة جلد کتاب برای «کتابفروشی پوئتری»، تصویرسازی برای «انتشارات کورون» و نیز آثار گرافیکی برای «هیل و پسران» و متروی لندن شهرت و معروفیت کسب کرد.

سبک رها و خطی وی – که با استفاده از قلم نی اجرا می‌شد – یادآور چاپنقش‌های چوبی پر قدرت سده‌های پیشین بود. در سال 1920 وی برای اپرای در لندن به طراحی پوستر و نیز طراحی صحنه و لباس پرداخت.

تصاویر رومانتیک و رنگارنگ فریزر به ویژه در حروفچینی تک رنگ کتاب، خوش طرح، بسیار چشمگیر و تأثیر گذار بود – به عنوان نمونه تصاویری برای کتاب Perates (1921). در کتاب هالدن مک فال به نام کتاب لووت (1923) فعالیت کوتاه مدت ولی پربار وی به اختصار توصیف شده است.

فلگ، جیمز مونتگمری (1877-1960)

تصویرگری که یکی از معروف‌ترین شمایل‌های گرافیکی آمریکا را طراحی کرد: پوستر جنگ جهانی اول وی از عموسام با شعار تو را برای ارتش آمریکا فرا می‌خوانم (1919) که براساس پوستر معاصر بریتانیایی کیشنر اثر آلفرد لیت طراحی شده بود، تا مدت‌ها تکثیر و باز تولید شد.

پوستر فلگ که از یک خود چهره اخذ شده بود، مجددا” در طی جنگ جهانی دوم، احیاء و به کار گرفته شد. فلگ در نیویورک به دنیا آمد و نخست در اتحادیه دانشجویان هنر آموزش دید و سپس دوره هایی را در انگلستان و فرانسه گذراند.

در مجموع وی حدود چهل و شش پوستر جنگ با سبک متمایز و صریح خود تهیه کرد. وی به عنوان تصویرگر مقالات در چندین مجلة مطرح ایالات متحده از جمله ساتردی ایوینینگ پست، وکولیرز به کار پرداخت. وی همچنین چندین کتاب از جمله مشاهیر (1951) را تألیف و تصویرسازی کرد.

فوند، راجر ( متولد 1943)

تصویرگر و طراح پوستر، کتاب، اسکناس و دیوارنگاره اهل سوئیس. در مدرسة هنری و صنایع دستی برن آموزش دید (963-1966). پس از آن موفق به دریافت سه بورسس تحصیلی در هنرهای زیبا شد. در سال 1971 اولین جایزة مسابقة بانک ملی سوئیس برای طراحی اسکناس را دریافت کرد. در همان سال به جنوا رفت و همکاری خود را با الیزابت فوند آغاز کرد که تا سال 1976 تداوم یافت. پس از آن با ژان پییر بلانشو به کار پرداخت. پوسترها فرهنگی با کیفیت بالای وی حاصل لایه گذاری اتفاقی عکس و تصویر بود، که با نوعی روش حروف نویسی دستی، شبیه به شیوة گرافیتی، تلفیق شده بود.

کرین، والتر (1845-1915)

لم اهل بلژیک، که در زمینة تبلیغات، طراحی نشریات، و عنوان بندی تلویزیونی فعال است. وی نخست در بروکسل به تحصیل طراحی پرداخت و سپس به پاریس رفت و در زمینة تبلیغات به کار مشغول شد.

در سال 1962 دفتر طراحی مستقل خود را در بروکسل دایر کرد. تصاویر رنگی بی نظیر وی ترکیب آشفته ای از پیکره‌ها و اشیاء را نشان می‌دهد. سفارش دهندگان عمدة وی عبارت بودند از اتحادیة داروسازی بلژیک، ادارة جهانگردی بلژیک و انتشارات فرانسوی «پلون و هاشت». وی با مدیر هنری معروف آلمانی الف لئو همکاری داشت و برای چندین مجله در آمریکا و اروپا به کار پرداخت.

ملودوژنیچ، یان (متولد 1929)

تصویرگر و طراح پوستر اهل لهستان در فرهنگستان هنرهای زیبای ورشو تحت نظر هنریک توماشوفسکی به تحصیل طراحی پوستر پرداخت و در سال 1955 فراغت یافت. از سال 1952 برای چندین ناشر لهستانی طراحی جلد و تصویرسازی کرده است. تصاویر جسورانه و رهای ملودوژنیچ در نشریات پیشروی لهستانی و برای تبلیغ مناسبت‌های مختلف فرهنگی به چاپ رسید.

وی طراحی بالغ بر سیصد پوستر را بر عهده داشت و نقش بسزایی در شکل گیری سنت طراحی پوستر قوی و نوآورانة لهستان ایفا کرد. گستره و اهمیت آثار وی با دریافت چند جایزه از جمله نشان نقرة جشنوارة کتاب لایپزیک 1965 و 1971، نشان طلای نمایشگاه بین المللی دو سالانة پوستر در ورشو 1980، و جایزة نخست دو سالانة پوستر 11983 لاتی فنلاند ارج نهاده شد و شهرت وی را به ارمغان آورد. وی بین سال‌های 1965 تا 1989 یازده بار موفق به دریافت جایزة «بهترن پوستر سال» ورشو شد. بیش از بیست نمایشگاه انفرادی از آثارش در سرتاسر دنیا به نمایش درآمد. وی عضو AGI است.

نیبون، پیتر (1923-1990)

طراح، تصویرگر و معلم اهل بریتانیا، که در دانشگاه آکسفورد تحصیل کرد. پس از جنگ جهانی دوم دستیار مدیر نمایشگاه‌های جشنوارة بریتانیا (1951) شد. طی دهه‌های 1950-1960 به عنوان تصویرگر شمار زیادی از نشریات و کتاب‌ها شهرت فراوانی کسب کرد و تخصص زیادی در کشف شیوه‌های بیان بصری مفاهیم پیچیده داشت.

وی به عنوان مدرس و صاحبنظر مدتی استاد مشاور دانشجویان کارشناسی ارشد مدرسة هنر و طراحی لندن بود. در سال 1974 به فرانسه رفت. وی نقش عمده ای در تأسیس ایکوگرادا داشت  و در سال 1963 به عنوان رئیس دفتر و بین سال‌های 1977-1979 رئیس دفتر کل و 1979 تا 1981 به عنوان رئیس آیکوگرادا منصوب شد.

کولین، پاول (1892-1985)

طراح پرکار و فعال پوسترهای سبک آرت نوو و طراح صحنه تئاتر. وی در کنار کاساندره و جین کارلو از برجسته‌ترین طراحان پوستر مدرن فرانسوی محسوب می‌شود. وی نخست به فراگیری نقاشی پرداخت ولی پس از آن که در سال 1925 به عنوان طراح گرافیک و طراح صحنة تماشاخانة پاریس منصوب شد، به سمت طراحی گرایش یافت.

وی پوسترهای بیشمار احتمالا” بیش از دو هزار پوستر و 800 صحنة تئاتر را طراحی کرد. وی همچنین مسئولیت طراحی پوسترهای تبلیغی فرانسه را طی جنگ جهانی دوم بر عهده داشت. وی مؤسس و مدیر مدرسة معروف طراحی پاول کولین پاریس است. کولین تا دهة 1970 همچنان به خلق آثار چشمگیر و بیاد ماندنی مشغول بود.

کیلر، ارنست (1891-1968)

طراح و مدرس اهل سوئیس، از چهره‌های شاخص در پیشبرد طراحی گرافیک سوئیس و سبک طراحی حروف بین المللی، پس از آموزش‌های مقدماتی به عنوان استادکار چاپ سنگی، بین سال‌های 1912 تا 1914 در لایپزیک به تحصیل طراحی حروف پرداخت.

در سال 1918 به مدرسة هنر و صنایع دستی زوریخ پیوست تا زمان بازنشستگی اش در سال 1956 برنامة آموزش بین المللی معروف خود را برای دانشجویان طراحی و عکاسی ارائه کرد. تأثیر وی را می‌توان در این برنامه و تأکید ویژه اش بر خوانایی و سادگی تشخیص داد. طرح‌های پوستر وی نوعی انتظام قوی طراحی حروف را آشکار می‌سازد که هم در صفحه آرایی‌های نامتقارن اولیه اش و هم در طرح‌های متقارن متأخرش مشهود است.

لوج، برنارد (متولد 1933)

طراح اهل بریتانیا و از اولین متخصصین مؤثر در گرافیک تلویزیونی. وی پس از تحصیل طراحی گرافیک در کالج سلطنتی هنر لندن (1956-1959)، به شبکه BBC در لندن پیوست.

از سال 960 تا 1977 چندین عنوان بندی، از جمله سکانس عنوان بندی برنده جایزه سریان دکترهو را تهیه کرد. مشخصة آثارلوج، از توانایی وی درکشف موقعیت‌های جدید برای خلق تصاویری است که پیشرفت‌های فن آوری امکان پذیر ساخته است. دورة فعالیت وی در BBC ، در سال‌های 1967 تا 1969 که به عنوان طراح و مدیر هنری با مؤسسة «استریچ، فلیچر، پرکینز» همکاری کرد مدت کوتاهی وقفه افتاد.

از سال 1977 تا 1979 به عنوان طراح مستقل به کار پرداخت و سپس با کولین چیزمان طراح، همکاری خود را آغاز کرد. طی این همکاری که تا سال 1986 ادامه داشت، عنوان بندی و آگهی‌های تجاری تلویزیونی چشمگیری خلق کرد. لوج هم اکنون به عنوان مشاور طراحی مستقل به کار مشغول است. وی در سال 1982 به عنوان RDI برگزیده شد.

موریس، ویلیام

طراح، نویسنده سوسیالیست، نقاش و عضو اخوت «پیش از رافائل» وی رهبر جنبش هنر و صنایع دستی بریتانیا بود.

تحت تأثیر فلسفة نقد هنری جان راسکین، علاقه مند به فرهنگ قرون وسطای شد و خود را وقف احیاء استانداردهای سنتی صنعتگری دستی، مواد و طراحی دورة پیش از نزول کیفیت عصر انقلاب صنعتی کرد.

موریس پسر یک تاجر موفق بود و در کالج اکستر آکسفورد تحصیل کرد. وی از دوستان ادوارد برن جونز بود. هر دو قصد داشتند که در کلیسا خدمت کنند، اما در سال 1855 پس از گذراندن دورة تحصیلات شان در فرانسه، موریس تصمیم گرفت در زمینه معماری به فعالیت بپردازد و برن جونز در زمینة نقاشی. در سال 1856 موریس مدت کوتاهی به فعالیت‌های خیابان  در آکسفورد پیوست و به عنوان دستیار فیلیپ وب معمار به کار مشغول شد. اما خیلی زود معماری را کنار نهاد و تحت تأثیر دانته گابریل روزتی به سمت نقاشی گرایش پیدا کرد.

طی سال‌های 1859 – 1860 که وب خانة موریس، عمارت قرمزز، را نزدیک لندن ساخت، به طراحی مبلمان و تزئینات داخلی علاقه مند شد. در سال 1861 به همراه شش تن از دوستانش شرکت «موریس، مارشال، فاکنر و شرکاء» را تأسیس کرد و به طراحی شیشه منقوش، کاغذ دیواری، پارچه، مبلمان، فرش و پارچه دستباف پرداخت. وی در زمینة طراحی، شخصی محافظه کار بود.

شرکت موریس، ویلیام

تزئینات متراکم و افراطی، غالبا” با الهام از فرم‌های طبیعی گل و گیاه و جانوری تمامی فضای موجود طرح را می‌پوشاند. در سال 1875 که ووی به تنهایی عهده دار شرکت بود، نام آن را به شرکت موریس و شرکاء تغییر داد.

وی به هواخواهی از سخنرانی امری واگر دربارة نسخ دستنویس قرون وسطایی و شکل حروف (1888)، به طراحی حروف چاپی و تولید کتاب‌های نفیس گرایش یافت. در سال 1891 انتشارات کلمسکوت را تأسیس کرد که در مجموع 53 عنوان کتاب با کیفیت عالی و نفیس، از جمله داستان جلگة پرتلالو (1894) را چاپ کرد. اگر چه وی یک اصلاح طلب سوسیالیست بود، اما آثار طراحی اش صرفا” برای چند سفارش دهندة متمول محدود بود.

اهمیت نقش موریس فراتر از مشارکت شخصی وی در طراحی بود و تا مجاهدت وی برای دستیابی به چاپ با کیفیت بالا که انگیزة ظهور جنبش انتشارات خصوصی و به نوبة خود موجب ارتقاء استانداردهای چاپ و انتشارات تجاری شد، گسترش می‌یابد. گرایش وی به صنعتگری دستی و ارج نهادن به مواد، به اصل مهمی بدل شد که بعدا” در مدرسة باهاوس و جنبش مدرن به خدمت گرفته شد.

هردگ، والتر (متولد 1908)

طراح و ناشر اهل سوئیس طی دهه 1930 کاربرد روش فتومونتاژ را در طراحی پوستر باب کرد. سهم عمدة وی در زمینة طراحی گرافیک، انتشار مجلة سوئیسی گرافیس بود که تعدادی از جلدهای شماره‌های اولیة آن را خود طراحی کرده بود.

مطالعه کنید: انواع روش های چاپی چیست؟

هولوین، لودویگ (1874-1949)

از طراحان برجستة پوستر اهل آلمان که دوره فعالیت حرفه ای اش دو جنگ جهان را دربر می‌گیرد سبک و آثارش در پاسخ به فشارهای سیاسی و فرهنگی غم انگیز این دوره شکل گرفت. در ویسبادن به دنیا آمد و در مونیخ به تحصیل معماری پرداخت، ولی در سال 1906 به طراحی گرافیک رو آورد.

اولین کارهای وی عمدتا” برای رستوران، کافه و صنایع پوشاک بود، به ویژه مجموعه پوسترهای چشمگیر وی برای شرکت تولید پوشاک مردانه «هرمان شرر» به روشنی گویای تأثیرپذیری وی از سبک برادران بگاراستاف است. با این حال اجراهای مختصر و سادة وی با واقع گرایی بیشتر و توازن ترکیب بندی قوی برجسته و مشخص می‌شود. طی جنگ جهانی دوم پوسترهای تهییج کننده ای برای اهداف سودآورانه و تبلیغی خلق کرد، که تأثیر آن به دلیل تصویرسازی طبیعت گرایانه و سبک نقاشانه اش غنا یافته بود.

پس از 1918 عمدتا” کار خود را بر طراحی تجاری متمرکز کرد و چند پوستر مسافرتی برای شرکت لوفت هانزا تهیه کرد و از روش‌های عکاسی و ایربراش بسیار بهره بد. طی دهه 1930 چند پوستر سیاسی برای حزب نازی تهیه کرد، سبک وی که به طور فزاینده جدی و نظامی می‌شد، در پوستر دهة 40 خود برای سربازگیری ارتش آلمان تحت عنان «وتو؟» به اوج خود رسید.

هیلمان، داوید (متولد 1943)

طراح اهل بریتانیا که برای طراحی مقالات شهرتی جهانی دارد. در کالج چاپ لندن آموزش دید (1959-1961) طی سال‌های 1966 تا 1968 ویراستار هنری سندی تایمز لندن بود و سپس مدیریت هنری و ویراستاری مجلة سبک بریتانیایی نووا را بر عهده داشت.

پیش از آن که در سال 1978 در تأسیس پنتاگرام مشارکت کند، به مدت یک سال مدیر هنری روزنامة فرانسوی لوماتن دوپاریس بود. از هنگام پیوستن به پنتاگرام طراحی مجدد چندین نشریه، از جمله گاردین، سنتی لیمیت و نیوا ستیتمن اندسوساسیتی را برعهده داشت. گسترة فعالیت وی طی دهة گذشته با ارائه چند برنامة هویت سازمانی، برندة جایزه و پروژه‌ها کوچک طراحی وسعت بیشتری یافته است. وی از اعضای AGI است.

طـراحـان حـروف

اصطلاحات طراحی و معرفی طراحان حروف

اسپایکرمان، اریک (متولد 1947)

طراح حروف و طراح حروف چاپی اهل آلمان. در دانشگاه برلین به تحصیل تاریخ هنر و انگلیسی پرداخت. در سال 1973 به انگلستان رفت و در کالج چاپ لندن به تدریس پرداخت.

طی دهه 1970 در لندن به عنوان طراح مستقل به کار پرداخت و با مشاورینی چون وولف اولینز و موسسة طراحی هنریون همکاری کرد. وی از مبلغین سیستم‌های حروفچینی رایانه ای و یکی از مفسرین آینده نگر تحول رابطة بین طراح و فناوری‌های نوین بود.

وی علاوه بر ترسیم مجدد تعدادی حروف چاپی موجود برای کارخانجات حروفریزی بر تولد، عمدتا” در خلق حروف چاپی برای اپل میکنتاش، از جمله حروف «متا» که نوعی حروف چاپی بدون سریف با سه ضخامت مختلف است. مشارکت داشته است. برخی از حروف چاپی وی به طور خاص به عنوان بخش هایی از برنامه‌های هویت سازمانی طراحی شده بود.

وی که نویسنده ای خوش قریحه در باب حرفة طراحی حروف بود، کتاب طنزآمیز خود را به نام ریتم و منطق یک رمان طراحی حروف در سال 1982 منتشر ساخت. از سال 1983 مدیریت «متادیزاین» در برلین را برعهده داشت که دفتر مشاورة طراحی و متخصص در طراحی برنامه‌های هویت سازمانی و اطلاع رسانی بود.

در اواخر دهه 1980 دفتر «فونت شاپ» را در برلین دایر کرد که یک شرکت سفارش گیر مکاتبه ای تأمین کنندة طرح‌های حروف چاپی برای چاپگران بود. فعالیت این دفتر با شرکایی چون نویل برودی در لندن، راجر بلک در ایالات متحده و ال کلری در کانادا در سطح بین المللی گسترش یافت.

اشمیت، یوست (893-1948)

طراح حروف، مجسمه ساز، طراح تبلیغات و نمایشگاه اهل آلمان در مدرسة باهاوس. در فرهنگستان وایمار آموزش دید. پس از خدمت در ارتش و یک دوره اسارت زمان جنگ، در سال 1919 به باهاوس وایمار بازگشت تا به تحصیل مجسمه سازی و طراحی حروف بپردازد. پوستر دانشجویی وی برای نمایشگاه 1923 باهاوس گویای تأثیر پذیری وی از سبک‌های ساختگرایی و داستیل بود. در سال 1925 به دسائو رفت و مسئولیت کارگاه‌های مجسمه سازی و تدریس طراحی حروف را برعهده گرفت. در سال 1928 به عنوان استاد طراحی حروف و طراحی گرافیک جانشین بایر شد. وی طراحی حروف نامتقارن کاربردی بود. در سال 1933 از سوی نازی‌ها متهم به «بلشویک فرهنگی» شد و در نتیجه کارگاه خود را از دست داد. در سال 1945 در مدرسة عالی هنر در برلین به سمت استادی منصوب شد.

بنتون، موریس فولر (1872-1948)

طراح حروف پرکار آمریکایی. چندین سال با شرکت حروف ریزی آمریکایی کار کرد، و در سال‌های آخر به عنوان طراح ارشد فعالیت داشت. طی این مدت بنتون مسئولیت طراحی چند الفبای بدون سریف عمومی در اولین دهة سدة بیستم از جمله «گوتیک فرانکلین» و «گوتیک جدید» را بر عهده داشت. پس از آن چندین الفبای سریف، بدون سریف، حروفچینی نمایشی و حروف دستنویس برای AFT طراحی کرد.

دیسپینیا، تونی (متولد 1943)

طراح حروف و طراح گرافیک متولد ایتالیا که در زمینة طراحی تبلیغتی، هویت سازمانی، نشریات و عنوان بندی فیلم فعالیت داشت. وی از کالج شورای شهر نیویورک و مؤسسة پرت که بعدها در آنجا به تدریس پرداخت، فارغ التحصیل شد.

در سال 1969 به شرکت «لوبالین، اسمیت، کارناس» پیوست و در بهره گیری نوآورانه آن از حروف و خوشنویسی مشارکت داشت. در سال 1973 آتلیة خود در نیویورک را تأسیس و به مدت پنج سال در آن به کار پرداخت، سپس به معاونت مؤسسة هرب لوبالین منصوب شد.

در سال 1980 مجددا” آتلیة شخصی خود را دایر کرد وی چندین نوع حروف چاپی از جمله «گوتیک سریف» ، « لوبالی گراف» ، «فاتونی» و ونت را طراحی کرد. وی موفق به کسب چندین جایزه از باشگاه مدیران طراحی حروف نیویورک و AIGA شد.

رایت، ادوارد (1912-1989)

طراح حروف، طراح گرافیک، مدرس و هنرمند اهل بریتانیا. در مدرسة هنر لیورپول و مدرسة معماری بارتلت دانشگاه لندن تحصیل کرد. در زمینة حروفچینی برای محیط‌های معماری تخصص یافت. در سال 1961 با تئوکروزبی معمار (بعدا” از موسسین پنتاگرام)، دیوار نگاره ای با حروف برجسته  برای کنگرة اتحادیة بین المللی معماران در لندن طراحی کرد. همچنین در سال 1968 نشان جدید در معروف اسکاتلند یارد لندن و در سال 1988 حروف تزئینی برای «تیت گالری» در لیورپول را طراحی کرد.

در اوایل دهه 1950 در مدرسة مرکزی هنر و صنایع دستی لندن به تدریس طراحی حروف تجربی پرداخت. و در سال 1956 به کالج سلطنتی هنر لندن پیوست. در دهة 1970 به سرپرستی طراحی گرافیک مدرسة هنر چلسی منصوب شد. آثار گرافیکی و نقاشی رایت در سال 1985 با برپایی نمایشگاه «شورای هنری» در لندن ارج نهاده شد.

راینر، ایمره (متولد 1900)

هنرمند، حکاک و طراح حروف متولد بلغارستان. نخست به عنوان مجسمه ساز آموزش دید و آنگاه در سال 1920 به آلمان رفت تا تحت نظر ارنست اشنایدر در اشتوتگارت به تحصیل هنرهای گرافیکی بپردازد.

روش فرم آزاد و متمایز راینر، که خود از پیروان شاخص رادولف کخ خوشنویس بزرگ آلمانی به شمار می‌رود، طراحی حروف دسته نوشته را تا سطح جدیدی از بیان خلاق هنری ارتقاء داد. وی از هنگام اقامت در سوئیس در سال 1932، چندیین طرح کتاب و حروف چاپی تهیه کرد. تصویرسازی‌های وی تأثیر عمده ای بر احیاء حکاکی چوب در سدة بیستم نهاد.

وی در زمینة ترکیب تصویر و خوشنویسی با طراحی حروف استاد بود، و از جمله آثارش در باب فنون خوشنویسی می‌توان کتاب‌های گرافیکا ، منوگرام‌ها و طراحیی حروف در هنر کتاب آرایی(1948، به کمک همسرش هدویگ) را ذکر کرد. وی در زمینه طراحی حروف چاپی دست نویس تخصص یافته بود از جمله حروف ابداعی وی می‌توان به «راینراسکریپت» ، «بازار»، «مرکوری» و «کوروینیوس»  اشاره کرد که این آخری نوعی حروف رومی مناسب برای حروفچینی نمایشی بود. آثار وی در چندین نمایشگاه انفرادی در سرتاسر دنیا به نمایش در آمده اند.

شویترز، کورت (1887-1948)

هنرمند، طراح حروف و شاعر. در هانوور آلمان به دنیا آمد. طی سال‌های 1909 تا 1914 در فرهنگستان درسدن به تحصیل پرداخت و سپس مدت کوتاهی در فرهنگستان برلین آموزش دید. وی یکی از نیروهای بالقوه در شکل گیری جنبش دادا در آلمان بود، و اصول گزینش اتفاقی را در طرح‌های کلاژ «مرتز» از عناصر موقت و دورریز به کار گرفت. این ترکیب بندی‌ها که نخست در سال 1919 تهیه شد، به وی امکان داد تا بتواند از مواد غیر سنتی هنری، اثر هنری خلق کند.

در سال 1922 شویترز در کنفرانس بین المللی ساختگرایان و دادائیست‌ها در وایمار شرکت جست، و یک سال بعد، اولین شمارة مجله معروف خود را به نام مرتز منتشر کرد. مجلة مرتز آثار متعددی از هنرمندان پیشرو همچون هانس آرپ، تئووان دوزبرگ، پیت موندریا، من ری، والتر گروپیوس و ال لیسیتزکی تا سال 1932 بالغ بر 24 شماره منتشر ساخت.

مرتز 11 در برگیرندة مقالاتی درباره طراحی حروف در تبلیغات بود. وی طی دهه 1920 به طور فزاینده ای تحت تأثیر اصول ساختگرایی قرار گرفت و آن را در آثار هنری و آثار گرافیکی خود در هانوور به کار بست. وی به همراه یان چیکولد و دیگران «حلقة طراحان حروف نوین تبلیغات» را در سال 1927 تشکیل دادند. در سال 1929 به عنوان طراح حروف، تحت نظر گروپیوس در نمایشگاه خانه سازی مدرن دامرستاک در کارلسروهه به کار پرداخت. در سال 1934 متعاقب تداوم اذیت و آزارهای نازی ها، پست خود را به عنوان مشاور طراحی حروف و تبلیغات از  دست داد.

سه سال بعد آلمان را به مقصد اسلو ترک کرد و بعد از هجوم آلمان به نروژ درس ال 1940، به اسکاتلند گریخت. در سال 1945 به انگلستان رفت و تا هنگام مرگ در آنجا ماند.

نمونه کارهای طراحی و چاپ توسط شرکت پرسفید

جمع بندی

در پایان مقاله که درباره مهمترین اصطلاحات طراحی و چاپ و طراحان حروف و تصویرگران معروف، توضیح داده شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحات دیگر و مقالات سایت پرسفید سر بزنید. اگر سوال داشتید در دیدگاه زیر سوال خود را ارائه کنید تا در اولین فرصت پاسخ داده شود. در صورت تمایل جهت دسترسی آسان اینستاگرام ما را داشته باشید.


مشتریان آژانس تبلیغاتی پرسفید +4630
برخی از مشتریان که افتخار همکاری با آنها را داشته ایم

21 سال خدمت به بیش از 4600 برند و مجموعه تجاری

مطالب آموزشی
تبلیغات اتوبوسی در سطح شهر

اهمیت تبلیغات اتوبوسی در سطح شهر

در این مقاله قصد داریم در مورد مهم ترین ویژگی و اهمیت تبلیغات اتوبوسی صحبت کنیم پس همراه ما باشید: رسانه های محیطی مختلف می توانند در مقاطع زمانی یا محصول و خدمات متفاوت و با توجه به جایگاه بازار کسب و کارها متفاوت باشند. در سال های اخیر شاهد این بوده ایم که تبلیغات […]

نکات مهم بسته بندی و طراحی بسته بندی محصولات

نکات مهم بسته بندی

بسته بندی یکی از زیر مجموعه‌های بازاریابی است که در ایران معنا و مفهوم کالا و بسته بندی و بازاریابی به خوبی جا نیفتاده است . کمتر پدیده ای ارتباطی مانند بسته بندی ، دو ویژگی جاذبه‌ی فردی و اجتماعی را توأمان با خود دارد و از این نقطه نظر ، صنایع بسته بندی در هر کشوری ، نمایندۀ رشد ساختارهای بازاری و تولید آن می‌باشد .

مزایا و معایب تبلیغات محیطی

مزایا و معایب در استفاده از تبلیغات محیطی

وقتی به تبلیغات محیطی فکر می‌کنید اولین چیزی که به ذهن شما می‌رسد، چیست؟ برای اکثر مردم، تصویری از یک تابلوی تبلیغاتی بزرگ در امتداد بزرگراه یا یک ساختمان تجاری در شهر به ذهن می‌رسد. اما تبلیغات محیطی در واقع بسیار فراتر از این بیلبوردهای بزرگ و رنگارنگ است. ایستگاه‌های اتوبوس، دستگیره‌های اتوبوس، بدنه اتوبوس‌ها، […]

سایر مقالات